Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

การขอรับบริการ/วิธีการชำระเงิน

 

สำหรับหน่วยงานภานนอก

-นิสิตและบุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลด 50%

-หน่วยงานการศึกษา/ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ลด 30%

-บริษัทเอกชน/บุคคลทั่วไป


ขั้นตอนการรับบริการทดสอบวัสดุ

 

1.ติดต่อเจ้าหน้าที่

1.1 ติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์นวัตกรรมวัสดุ ได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 1 อาคารชูชาติ กำภู เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โปรดตรวจสอบเครื่องมือและอัตราค่าบริการเบื้องต้นก่อนรับบริการ คลิก

1.2 ติดต่อทางอีเมลล์ materials-inno@ku.th

หรือ Line@ ตามลิ้งค์ https://lin.ee/igjCqIa

หรือสแกน QR code

 

- ทดสอบ UTM//Impact/QUV  หรืออื่นๆ ติดต่อ คุณธเนศ E-mail : materials-inno@ku.th

- ทดสอบ OM,Hardness,Impact,UTM, เตาเผา :  คุณนนท์ Email: anon.nutanong@gmail.com

- ทดสอบ DSC/DTA/TGA/SEM/DIL ติดต่อ  คุณบุษยมาศ E-mail : boossayamas.d@ku.th 

- ทดสอบ BET/FTIR/UV-Vis ติดต่อ คุณจุฬาภา E-mail : jularpar.su@ku.th


2.ลงทะเบียนสมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก (Register an account) > Click และยืนยันตัวตนในอีเมลล์ของตนเอง


3.แจ้ง e-mail และชื่อที่ใช้สมัครแก่เจ้าหน้าที่

แจ้ง e-mail และชื่อที่ใช้สมัครแก่เจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้รับบริการจึงจะสามารถ Login ได้ ผู้รับบริการสามารถ  Booking จองเครื่องมือ ตามวันเวลาที่ได้ตกลงกับเจ้าหน้าที่ไว้ หรือให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ทำการ ฺBooking ให้

 

4.กรณีขอส่วนลด

หน่วยงานในคณะวิศวะกรรมศาสตร์ ม.เกษตร ได้ส่วนลด 50%

ส่วนหน่วยงานอื่นๆในม.เกษตร,ราชการ,รัฐวิสาหกิจ ได้ส่วนลด 30%

โดยต้องทำเอกสารขอความอนุเคราะห์

ตัวอย่างใบขอความอนุเคราะห์ขอส่วนลด (Example of request ducument for a discoun) >  Clilk

ซึ่งลดได้เฉพาะค่าบริการใช้เครื่องมือ ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลือง

เมื่อทำเอกสารเสร็จแล้ว แนบกลับมาในระบบ อย่างน้อยก่อนวันชำระเงิน พร้อมส่งตัวจริงให้กับเจ้าหน้าที่ ****


5.ส่งวัสดุที่ต้องการทดสอบ

ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ โดยระบุถึง ชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ที่อยู่  : ศูนย์นวัตกรรมวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุชั้น 1 อาคารชูชาติ กำภู

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

***กรุณาระบุหมายเลขและชื่อชิ้นงานให้ชัดเจน พร้อมระบุเงื่อนไขในการทดสอบและชื่อเครื่องที่ต้องการทดสอบแนบมาพร้อมชิ้นงาน หากต้องการชิ้นงานคืน โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บไว้ให้ไม่เกิน 1 เดือน


6.ทำการทดสอบ

เจ้าหน้าที่จะเป็นทดสอบให้ ผู้รับบริการสามารถเข้ามาสังเกตุการณ์ได้


7.รับใบแจ้งหนี้และชำระเงิน

เจ้าหน้าที่จะส่งใบแจ้งหนี้หรือผู้รับบริการสามารถรับได้ในระบบ

ชำระเงินได้ 3 วิธี (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)


1) สแกน QR code (ได้ทุกธนาคาร)

กรอกเฉพาะเลขจำนวนเงินเท่านั้นโปรดระบุให้ถูกต้อง


 

2) Bill Payment (ใช้ได้เฉพาะ TMB เท่านั้น)

รับใบ Bill Paymant จากระบบหรือเจ้าหน้าที่ ชำระเงินสดได้ที่เคาเตอร์ธนาคาร TMB ได้ทุกสาขา 


3) จ่ายบิลผ่านมือถือ (ใช้ได้เฉพาะ TMB เท่านั้น)

จ่ายบิลผ่าน Application " TMB TOUCH " >> จ่ายบิล

"คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ [2561]" แล้วกรอกเลขดังนี้

รหัสคณะ (Ref. No.1) : 010-550-0010 

รหัสโครงการพัฒนาวิชาการ/รหัสรายได้ (Ref. No.2) : 109

โปรดตรวจสอบเลขให้ถูกต้องและกรอกจำนวนเงินตามในใบแจ้งหนี้

 

 

 

****** เมื่อชำระเงินเสร็จโปรดสแกนหรือถ่ายรูปส่งหลักฐานการชำระเงินให้แก่เจ้าหน้าที่  

และแจ้งยืนยันชื่อที่อยู่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่ต้องการใส่ในใบเสร็จ ******


8.รับใบเสร็จ

รับใบเสร็จด้วยตนเองได้ที่ คุณอภิญญา ม่วงสีสุก ฝ่ายการเงินและบัญชี (ก่อน 15.00น.)

สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรมมศาสตร์ อาคารชูชาติ ชั้น 2 

****** เมื่อชำระเงินเสร็จโปรดสแกนหรือถ่ายรูปใบเสร็จส่งให้เจ้าหน้าที่*****

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับหน่วยงานภานใน

นิสิตและบุคลากรภายในภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ทดสอบ UTM//Impact/QUV  หรืออื่นๆ ติดต่อ คุณธเนศ E-mail : materials-inno@ku.th

- ทดสอบ OM,Hardness,Impact,UTM, เตาเผา :  คุณนนท์ Email: anon.nutanong@gmail.com

- ทดสอบ DSC/DTA/TGA/SEM/DIL ติดต่อ  คุณบุษยมาศ E-mail : boossayamas.d@ku.th 

- ทดสอบ BET/FTIR/UV-Vis ติดต่อ คุณจุฬาภา E-mail : jularpar.su@ku.th

 


สมัครสมาชิก (Register an account) > Click