Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

ค่ายบ่มเพาะนักนวัตกรวัสดุรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 2

ค่ายบ่มเพาะนักนวัตกรวัสดุรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 2

Materials Engineering : Because Everything is Made of Something...

Link เพจเฟซบุ๊ค ค่ายบ่มเพาฯ: Mat-E innovation camp 2

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครค่าย  pdf download

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ดาวน์โหลดเอกสาร

ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ และ รายละเอียดกิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

16th July 2018