Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

เครื่องเร่งสภาพการตากแสงอาทิตย์และฝน

เครื่องเร่งสภาพการตากแสงอาทิตย์และฝน (Weatherometer) ใช้หลักการเลียนแบบแสงอาทิตย์และฝนในธรรมชาติ โดยใช้หลอดไฟชนิดที่ให้แสงเหมือนกับแสงอาทิตย์ และระบบพ่นน้ำภายในตัวเครื่อง เพื่อจำลองสภาพอากาศเสมือนจริงอันได้แก่ ความร้อน และความชื้น อันเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของวัสดุ

 

Read more >>

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อโรค (Autoclave)

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อโรค (Autoclave) ใช้ในการนำสิ่งที่ต้องการทำให้ปราศจากเชื้อมาไว้ในห้องที่มีความร้อนและแรงดันของไอน้ำสูงกว่าสภาวะบรรยากาศปกติในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

Read more >>

เตาอบควบคุมความชื้น

เตาอบควบคุมความชื้น ใช้ให้ความร้อนแก่ตัวอย่างโดยสามารถควบคุมความชื้นของตัวอย่างนั้น ด้วยการอบให้ความร้อนแบบสภาวะปิด และใช้อุณหภูมิที่สูงไม่มากนัก

Read more >>

Atomic Force Microscope (AFM)

AFM contact, AFM non-contact,A FM Force Modulation, AFM Atomic Resolution, LFM Lateral Force Microscopy (Friction), SKM / KPFM Scanning Kelvin Probe 

Read more >>

เครื่องเชื่อม Welding

การเชื่อมโลหะ หมายถึง การต่อโลหะ 2 ชิ้นให้ติดกันโดยการให้ความร้อนแก่โลหะจนหลอมละลาย ติดเป็นเนื้อเดียวหัน หรือโดยการเติมลวดเชื่อมเป็นตัวให้ประสานกันก็ได้

กรรมวิธีในการเชื่อมโลหะที่เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมีดังต่อไปนี้คือ

Read more >>

เตาเผาอุณหภูมิสูง (Furnace)

เตาเผาอุณหภูมิสูง เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเผาวัสดุ ให้ได้คุณสมบัติทางกายภาพและ ทางเคมีตามต้องการ และสามารถปรับบรรยากาศภายในเตาได้ตามต้องการ ได้แก่ ในบรรยากาศปกติ, อาร์กอนและไนโตรเจน 

ใช้กับชิ้นงานทดสอบประเภาโลหะ และเซรามิก ที่มีขนาดไม่เกินความจุของเตา

Read more >>

Extrusion Moulding Machine

งานเอ็กทรูชั่น หมายถึง การผลิต ผลิตภัณฑ์ (Product) พลาสติกที่ยาวต่อเนื่องกันไม่รู้จบ จากสารพลาสติกที่เป็นฝุ่นหรือเป็นเม็ด ระบบงานเอ็กทรูชั่น เริ่มจากเครื่อง Extrusion จะอัดและหลอมละลายพลาสติก ผ่านเกลียวภายใน จากนั้นจะถูกฉีดไปยังเครื่องมือสร้างรูปทรง หรือหัวฉีดต่างๆ แล้วแต่ลักษณะงาน ในงาน Extrusion นั้น จะต้องนำเครื่องมืออื่นๆ เข้ามาประกอบด้วย เช่น เครื่องปรับขนาด เครื่องดึง เครื่องม้วน หรือเครื่องตัดจึงจะทำงานได้ครบทั้งระบบ

Read more >>

Injection Moulding Machine

การแปรรูปพลาสติกโดยวิธีการฉีดนั้น จะทำจากสารพลาสติกที่เป็นเม็ดหรือเป็นผง ซึ่งเป็นประเภททอร์โมพลาสติก โดมื่อสารพลาสติกได้รับความร้อนจะอ่อนตัวและเหลว แล้วฉีดอัดลงในแมพิมพ์โดยแรงดันไฮดรอลิ สามารถนำไปแปรรูปได้หลายครั้ง จะมีทั้งเป็นสีธรรมชาติของพลาสติกเองและแบบผสมสี พร้อมทั้งเติมสารผสมหรือสารนำร่องที่แตกต่างกันก็อยู่ที่โครงสร้างของพลาสติกนั่นเอง

Read more >>

Compression Moulding Machine

การแปรรูปวัสดุโดนการอัด โดยเติมพลาสติกลงในแบบเปิด แล้วใช้แรงดันไฮดรอลิคอัดพลาสติดเข้าไปในแม่พิมพ์ปิด พร้อมทั้งให้ความร้อน ให้พลาสติกไหลเข้าไปแทนที่ช่องว่างรูปทรงของชิ้นงาน การเตรียมพลาสติกเพื่อเข้ากระบวนการผลิตชิ้นงาน พลาสติกที่ผลิตออกมาจำหน่ายส่วน มากจะอยู่ในรูปผง เป็นเม็ด หรือเหลวเป็นแป้งเปียกซึ่งถ้าอยู่ในสภาพนี้สามารถนำเข้ากระบวนการผลิตโดยงานอัด และอัดฉีดได้ดี

Read more >>

เครื่องกลึง (Lathe Machine)

เครื่องกลึง เป็นเครื่องจักรที่สำคัญสามารถประเภทแปรรูปโลหะทรงกระบอกเป็นหลัก สำหรับกลึง เจาะ คว้านรู เพื่อผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกต่างๆ สำหรับงานผลิต และงานซ่อม งานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนต้องมีเครื่องกลึงเป็นหลัก เครื่องกลึงจึงได้ชื่อว่า ราชาเครื่องกล (The King of all Machines)

Read more >>

เครื่องขัดชิ้นงาน (Grinder/Polisher)

เครื่องมือขัดเตรียมชิ้นงาน ใช้ในการเตรียมชิ้นงานเพื่อศึกษาโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงาน และใช้เพื่อเตรียมผิวชิ้นงานสำหรับกระบวนการถัดไป โดยจะใช้วิธีกดชิ้นงานลงบนจานขัดที่หมุนด้วยความเร็วรอบต่างๆ

Read more >>

เครื่องตัดความเร็วต่ำ (Low Speed Cutter)

เครื่องตัดความเร็วต่ำ ใช้สำหรับตัดงานที่มีความแข็งไม่มาก และต้องการความละเอียด ความเร็วในการตัด 10-100 รอบ/นาที สามารถตัดชิ้นงานประเภท อะลูมิเนียม เส้นลวด ชิ้นงานที่มีลักษณะบาง

Read more >>

เครื่องตัดความเร็วสูง (High Speed Cutter)

เครื่องตัดความเร็วสูง ใช้สำหรับตัดงานที่มีความแข็งสูง ซึ่งเครื่องตัดธรรมดาตัดไม่ได้ และสามารถตัดงานได้รวดเร็ว ใช้ใบตัดไฟเบอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14-16 นิ้ว ตัดชิ้นงานประเภท เหล็ก เหล็กกล้าไร้สนิม โลหะผสม

Read more >>

เครื่องขึ้นเรือนแบบร้อน (Hot Mounting)

การขึ้นเรือนแบบร้อน เรซิ่นจะดเป็นผง ถูกอัดด้วยแรงกดสูง และความร้อน จนแข็งรอบตัวชิ้นงาน เรซิ่นที่ใช้มีอยู่ 2 ประเภทคือ

Read more >>

การขึ้นเรือนแบบเย็น (Cold Mounting)

การขึ้นเรือนแบบเย็น (Cold mounting) ชิ้นงานจะถูกวางในแบบหล่อ แล้วจึงเทเรซิ่นซึ่งจะผสมสาร 2-3 ชนิดตามอัตราส่วนน้ำหนักหรือ ปริมาณที่กำหนดกวนจนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นค่อยเทใส่แบบ Cold mounting มีอยู่ 3 ชนิดคือ

Read more >>

งานแบบหล่อทราย (Sand Casting)

การหล่อโลหะ โดยวิธีแบบหล่อทราย การออกแบบงานหล่อ และการสร้างกระสวน (Mold) ให้ได้รูปร่างตามต้องการ หากลักษณะงานที่ต้องการให้มีโพรงจะต้องมีขั้นตอนการทำใส้แบบเพิ่มมาอีก และก่อนเทจะต้องประกอบไส้แบบเข้ากับแบบทรายหล่อให้เรียบร้อย ในขั้นตอนการเตรียมน้ำโลหะ จะต้องมีการควบคุมคุณภาพของน้ำโลหะให้ได้ส่วนผสมตามที่กำหนดเสียก่อน จึงนำไปเทลงในแบบหล่อที่เตรียมไว้ เมื่อเทหล่อแล้ว ปล่อยให้งานหล่อแข็งตัวสมบูรณ์และเย็นตัวลงก่อน จึงทำการลื้อแบบหล่อในขั้นตอนต่อไป จากนั้นจึงเอาชิ้นงานมาตกแต่งหรือนำไปผ่านขบวนการทางความร้อนจึงจะได้ชิ้นงานสำเร็จที่จะนำไปใช้งานต่อไป

Read more >>