Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

Extrusion Moulding Machine

ชื่อเครื่องมือ: เครื่องอัดรีดชนิดเกลียวหนอนเดียว  (Extrusion  moulding machine ชนิด Single screw)

หลักการทำงาน :  งานเอ็กทรูชั่น  หมายถึง การผลิต ผลิตภัณฑ์ (Product) พลาสติกที่ยาวต่อเนื่อง  จากสารพลาสติกที่เป็นฝุ่นหรือเป็นเม็ด ระบบงานเอ็กทรูชั่น เริ่มจากเครื่อง Extrusion จะอัดและหลอมละลายพลาสติก จากนั้นจะถูกฉีดไปยังแม่แบบหรือหัวฉีดต่างๆ แล้วแต่ลักษณะงาน ในงาน Extrusion นั้น จะต้องนำเครื่องมืออื่นๆ เข้ามาประกอบด้วย เช่น เครื่องปรับขนาด  เครื่องดึง เครื่องม้วน  หรือ เครื่องตัด จึงจะทำงานได้ครบทั้งระบบ

ลักษณะของผลที่ได้ : ได้ชิ้นงานตามแม่แบบหรือตามหัวฉีดมีรูปร่างตามที่ต้องการ

การประยุกต์ใช้งาน : สามารถปรับเปลี่ยนแม่แบบหรือหัวฉีดตามความต้อง เช่น

-ท่อ                            -เส้นพลาสติก 
-แผ่น                             -รูปร่างตามแม่แบบ 

ลักษณะตัวอย่างที่ทำการทดสอบ : ของแข็งลักษณะเป็นเม็ดหรือเป็นผง

 

ติดต่อสอบถามเพื่อรับ บริการ วิเคราะห์ ทดสอบ วัสดุ และ สมบัติวัสดุ:

ศูนย์ นวัตกรรมวัสดุ ชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900