Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

Micro Vickers Hardness Tester

ชื่อเครื่องมือ: Micro Vickers Hardness Tester บริษัท Mitutoyo รุ่นMVK-H1  

หลักการทำงานเป็นเครื่องวัดความแข็งดังแสดงในรูปที่ 1 โดยใช้หัวกดเพชรระดับนาโนมีลักษณะเป็นปิรามิดฐานสี่เหลี่ยม กดชิ้นงานเป็นเวลา 10-15 วินาที จากนั้นจึงวัดความแข็งของชิ้นงานจากรอยบุ๋มที่เกิดจากแรงกด ข้อดีคือ ได้ความแข็งของแต่ละเฟส (Phase) แต่มีข้อจำกัดคือทำได้ช้า ต้องมีเตรียมผิวที่ดี

รูปที่ 1 ลักษณะเครื่องวัดความแข็งแบบ Micro Vickers Hardness


มีส่วนประกอบสำคัญดังต่อไปนี้            
1. ชุดของโปรแกรมที่ใช้ทดสอบ (MHT10)
2. ชุดกล้องกำลังขยายสูงสุด 100 เท่า
3. คอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผล
4. กล้องวีดีโอสำหรับส่งถ่ายสัญญาณ 

ติดต่อสอบถามเพื่อรับ บริการ วิเคราะห์ ทดสอบ วัสดุ และ สมบัติวัสดุ:

ศูนย์นวัตกรรมวัสดุ ชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900