Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

Hardness shore D

ชื่อเครื่องมือ : Hardness shore D บริษัท Teclock รุ่น  GS702N Type D

รูปที่ 1 ลักษณะของเครื่อง Hardness shore D

หลักการ :  เป็นเครื่องทดสอบความแข็งของวัสดุ จำพวกยางและพลาสติก ซึ่ง ใช้การยืดหยุ่นตัวของวัสดุที่ถูกกดโดยสปริงที่แรงคงที่และมีหัวกด รูปทรงต่างๆแล้ววัดระยะยุบตัวของวัสดุด้วย Dialgauge บอกเป็น ค่าความแข็งแบ่งเป็น 100 สเกล มาตรฐาน (Standard) ASTM D 2240 D ,JIS K 7215 D , ISO R 868 D  แต่ละประเภทของความแข็งนั้นจะเป็นการใช้หัวกดที่มีรูปทรงเฉพาะซึ่งผลิตจากเพชร, คาร์ไบด์ หรือเหล็กชุบแข็ง กดลงไปยังวัสดุด้วยแรงและขั้นตอนที่กำหนด ค่าความแข็งจะถูกคำนวณจากการวัดค่าความลึกที่หัวกดจมลงไปหรือขนาดของรอยกดที่เกิดขึ้น  โดยในทุกประเภทของความแข็งนั้น ค่าที่เพิ่มขึ้นจะหมายถึงวัสดุที่ความแข็งเพิ่มขึ้น ในการรายงานผลการทดสอบความแข็งนั้นจะมีสัญลักษณ์ที่กำหนด เช่น HR,HV,HK เป็นต้น เพื่อแสดงถึงประเภทการทดสอบความแข็งที่ใช้งาน

รูปที่ 2 ลักษณะการทำงานของหัวกด Hardness shore D

การประยุกต์ใช้งาน : 
-วัดความแข็งของวัสดุ
-ดูความแข็งของวัสดุ
-วิเคราะห์สมบัติวัสดุ
-ประเมินว่าวัสดุมีความเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่   

ลักษณะตัวอย่างที่ทำการทดสอบ :  สำหรับยางแข็งทั่วไปเรซินอะคริลิ, แก้ว, ยางเทอร์โม, แผ่นพิมพ์, เส้นใย, และอื่น ๆ

 

ติดต่อสอบถามเพื่อรับ บริการ วิเคราะห์ ทดสอบ วัสดุ และ สมบัติวัสดุ:

ศูนย์ นวัตกรรมวัสดุ ชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900